Община Хасково Взе Участие В Четвърта Техническа Среща По Проект „SOCIAL FORCES“

По време на работната среща бяха отчетени напредъкът на проекта и ползите, които носи за трансграничния регион. Срещата продължи с обсъждане на етапите на развитие по всички работни пакети, някои от които вече са в последна фаза на изработка. Обсъдена бе електронната платформа, по чието завършване в момента работят всички партньори. Когато бъде готова в нея всеки потребител ще има възможност да намери информация за законите, механизмите и финансовите инструменти за развитие на социалното предприемачество в България и Гърция. Също така бяха координирани действията от страна на българските и гръцките партньори в изготвянето на съвместна пътна карта, чието съдържание ще помогне на заинтересованите страни да се запознаят с устройството на социално предприемачество. От страна на гръцките партньори се подготвят материали и учебни помагала, които в последствие ще бъдат представени и в България.

Проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/, договор № В2.9с.04 е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

FaLang translation system by Faboba