Αναμενόμενα Οφέλη

 

 

 

Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Αναφορές προόδου, εκθέσεις επαλήθευσης δαπανών, πρακτικά από 7 τεχνικές συνεδριάσεις, οδηγό ποιοτικού σχεδίου, σχέδιο ενδιάμεσης/ εξωτερικής αξιολόγησης και σχέδιο κεφαλαιοποίησης αποτελεσμάτων
 2. Εκπόνηση σχεδίου ανακοίνωσης και διάδοσης αποτελεσμάτων
 3. Ταυτότητα του έργου με λογότυπο, σλόγκαν
 4. Ιστοσελίδα
 5. Εκτυπωμένο και ηλεκτρονικό υλικό με 9.000 φυλλάδια, 4.500 USB sticksμε ενημερωτικό υλικό, 4.500 φακέλους, 900 αφίσες, 6 e-newsletters, 12 διαδικτυακές προσθήκες και 2 ραδιοφωνικά σποτ
 6. Οργάνωση των Ημερών Πληροφόρησης και κοινά Open and Final Eventsστην Ελλάδα και τη Βουλγαρία
 7. Εκπόνηση ανάλυσης έρευνας και αναγκών του τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων και των επιπτώσεων και ευκαιριών στη διασυνοριακή περιοχή
 8. Πρακτικά και εκθέσεις από την διοργάνωση 5 τοπικών στρογγυλών τραπεζών
 9. Αναφορά για υπάρχοντα χρηματοοικονομικά εργαλεία και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τις δύο χώρες
 10. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του κοινού Επαγγελματικού Προφίλ για τον διευθυντή των κοινωνικών επιχειρήσεων
 11. Σχεδιασμός Επαγγελματικού Προφίλ για τον διευθυντή των κοινωνικών επιχειρήσεων
 12. 4 μαθήματα στη διοίκηση κοινωνικών επιχειρήσεων, τη συμπεριφορά, το μάρκετινγκ και τις εξαγωγές
 13. Φυλλάδιο για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης
 14. 5 εκπαιδευτικά σεμινάρια (100 εκπαιδευόμενοι)
 15. Ανάπτυξη 25 επιχειρηματικών σχεδίων
 16. WebPlatform/ ηλεκτρονικό γραφείο υποστήριξης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις
 17. Έγγραφο πολιτικής με συμβουλές πολιτικής
 18. Προετοιμασία εγγράφων για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας