Αναμενόμενα Αποτελέσματα

 

 

 

Τα αποτελέσματα που αναμένονται κατά τη διάρκεια του έργου και κατά την ολοκλήρωσή του θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:

  1. Προσδιορισμός και ανάλυση των περιφερειακών αναγκών στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
  2. Δημιουργία και εφαρμογή ενός εργαλείου ΤΠΕ για τη βελτίωση του επιπέδου των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς και των εγκάρσιων δεξιοτήτων ατόμων που ενδιαφέρονται για την ίδρυση επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας ή ατόμων που εκτελούν επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, μέσω της έκθεσης στις επιχειρήσεις και στην πραγματική κατάσταση με ασφαλή τρόπο
  3. Προσδιορισμός και ανάλυση των περιφερειακών αναγκών στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
  4. Αύξηση της συνειδητοποίησης των οφελών από τον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την κοινωνία και την οικονομία
  5. Προώθηση των υφιστάμενων και των αναμενόμενων κοινωνικών επιχειρηματιών με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικό υλικό που εστιάζεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του επιχειρηματία για την έναρξη και τη λειτουργία της επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου μπορούν να μετρηθούν μέσω των ακόλουθων δεικτών:

  1. Ο αριθμός των ανέργων που θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Helpdesk
  2. Η αύξηση του αριθμού των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή
  3. Ο αριθμός των κοινωνικών επιχειρήσεων και των ανέργων που θα μείνουν ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που προσφέρει το Helpdesk
  4. Ο αριθμός των νέων θέσεων απασχόλησης που δημιουργήθηκαν στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις
  5. Οι συστάσεις πολιτικής και οι προτάσεις που θα αναπτυχθούν και θα μεταφερθούν στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο